How to get here...

We are located on the Wild Atlantic Way in Sligo. Our GPS co-ordinates are 54.392105,-8.526088.
We are on the N15, Sligo town is 10 miles to the south and Bundoran in Donegal is 10 miles to the north.
 
 
Directions by road from Sligo Town: Take the N15 after Sligo. Continue north on this road towards Donegal. Grange is approximately a 15 minute drive from Sligo Town. We are located in the heart of the village on the right and side (opposite the turn for Streedagh beach).
 
Directions by road from Knock Airport: Take the N17 towards sligo, turn left onto the N4 towards sligo. Continue straight and take the N15 after Sligo towards Donegal. We are located in the heart of the village on the right and side (opposite the turn for Streedagh beach). Knock aiport is approximately 1 hours drive to Grange.
 
Directions by road from Dublin: Take the M4/N4 directly to Sligo then take the N15 after Sligo towards Donegal. We are located in the heart of the village on the right hand side (opposite the turn for Streedagh beach). Dublin is approximately 3 hours drive to Grange.
 
Directions by road from Derry: Take A40 continuing onto the R237 turn left onto the N13 towards Letterkenny. At Stranolar turn right onto the N15 towards Sligo. Contunue straight until you reach Grange village. We are located in the village after the park on your left hand side (opposite the turn for Streedagh beach). Derry is approximately 1 hour 45 minute drive to Grange.
 
Directions by road from Belfast: Take the M1 continuing onto the A4. Take the A5 towards Omagh. In Omagh take the A34/B4 to Kesh. Take the A35/A47 to Beleek. Take the N3 towards Balyshannon and then turn left onto the N15 and continue to Grange village. We are located in the village after the park on your left hand side (opposite the turn for Streedagh beach). Belfast is approximately 2 hour 40 minute drive to Grange.
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Grange,
Co. Sligo,
F91 HR9H

Điện Thoại

071 916 3131

Email

info@moransofgrange.ie

Gọi Chúng Tôi

071 916 3131

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách